^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Проектът  "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
http://www.ngogrants.bg

Европейската комисия се застъпва за правата на жените в смутни времена

Европейската комисия даде началото на 20 ноември на проява под надслов „Правата на жените в смутни времена“, актуална тема, избрана за тазгодишния колоквиум за основните права.

Прочети още...

Образование и обучение в Европа: неравенството продължава да представлява предизвикателство

Европейската комисия подкрепя държавите членки в усилията им да гарантират, че образователните им системи постигат желаните резултати — данните, събрани в ежегодно публикувания Обзор на образованието и обучението, са важна част от тази работа.

Прочети още...

ЕК започна обществена консултация относно фалшивите новини и онлайн дезинформацията

Европейският комисар по въпросите на цифровата икономика и общество Мария Габриел даде началото на обществената консултация на Европейската комисия относно фалшивите новини на конференция със заинтересовани страни в Брюксел. Това е въпрос, с който комисар Габриел се ангажира при встъпването си в длъжност.

Прочети още...

Председателят на ЕП поиска двойно по-голям бюджет за ЕС

Председателят на Европейския парламент (ЕП) Антонио Таяни смята, че Европейският съюз трябва да увеличи двойно своя бюджет, за да се справи с предизвикателства като контролът върху миграцията, борбата с тероризма и ускоряване на икономическия растеж в Европа.

Прочети още...

 • 121214 1.jpg
 • 121214 2.jpg
 • 121214 3.jpg
 • 121214 4.jpg
 • 270215_1.JPG
 • 270215_2.JPG
 • 270215_3.JPG
 • 270215_4.JPG
 • 1008151.jpg
 • 1008152.jpg
 • 1008153.jpg
 • 1008154.jpg
 • 1008155.jpg
 • 2703151.jpg
 • 2703152.jpg
 • 2703153.jpg
 • 2703154.jpg
Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от НЧ „Братство 1869“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.