^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Проектът  "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
http://www.ngogrants.bg

Регионален фотоконкурс на тема „Миг от живота на доброволеца“

Сдружение „Гражданска мрежа - Кюстендил” обявява Регионален фотоконкурс на тема „Миг от живота на доброволеца“. Във Фотоконкурса могат да участват младежи на възраст от 15 до 29 години от Област Кюстендил. Крайният срок за подаване на фотосите е 18 януари 2017 г.


Целта на конкурса е да провокира творчеството и личното виждане на младите хора към доброволчеството, както и да покаже положителното му влияние върху младите хора, да стимулира вътрешното усещане на младежите за активност и съпричастност към доброволческата идея. Фотосите трябва да отразяват моменти от доброволчески инициативи, акции на добри дела и благотворителна дейност.
Конкурса е част от проект „Доброволчеството като механизъм за развитие на съвременното общество“ Договор № 25-00-21/15.12.2016 г., с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016-2020), Министерство на младежта и спорта.
За повече информация ТУК!

 

 • 121214 1.jpg
 • 121214 2.jpg
 • 121214 3.jpg
 • 121214 4.jpg
 • 270215_1.JPG
 • 270215_2.JPG
 • 270215_3.JPG
 • 270215_4.JPG
 • 1008151.jpg
 • 1008152.jpg
 • 1008153.jpg
 • 1008154.jpg
 • 1008155.jpg
 • 2703151.jpg
 • 2703152.jpg
 • 2703153.jpg
 • 2703154.jpg
Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от НЧ „Братство 1869“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.