^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Проектът  "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
http://www.ngogrants.bg

Председателят на ЕП поиска двойно по-голям бюджет за ЕС

Председателят на Европейския парламент (ЕП) Антонио Таяни смята, че Европейският съюз трябва да увеличи двойно своя бюджет, за да се справи с предизвикателства като контролът върху миграцията, борбата с тероризма и ускоряване на икономическия растеж в Европа.


"Трябват двойно повече пари, тоест 280 милиарда евро годишно, вместо 140 милиарда евро“, каза той. Според нето увеличаването може да дойде не от вдигане на вноските на страните-членки, а чрез въвеждане на данъци, например върху борсовите сделки.
За догодина ЕП одобри бюджетна рамка от 162,6 млрд. евро като поети ангажименти и 146,7 млрд. евро за разходи. Тепърва това трябва да бъде съгласувано с Европейския съвет.

 • 121214 1.jpg
 • 121214 2.jpg
 • 121214 3.jpg
 • 121214 4.jpg
 • 270215_1.JPG
 • 270215_2.JPG
 • 270215_3.JPG
 • 270215_4.JPG
 • 1008151.jpg
 • 1008152.jpg
 • 1008153.jpg
 • 1008154.jpg
 • 1008155.jpg
 • 2703151.jpg
 • 2703152.jpg
 • 2703153.jpg
 • 2703154.jpg
Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от НЧ „Братство 1869“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.