^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Проектът  "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
http://www.ngogrants.bg

Онлайн телевизия в чужбина: нови правила улесняват достъпа

На 21 ноември парламентарната комисия по правни въпроси одобри законодателно предложение, което би улеснило гледането на телевизия онлайн в други страни от ЕС.

Разглежданият проект за регламент цели да даде на хора, пребиваващи в друга страна от ЕС, достъп до съдържанието, с което разполагат в собствената страна.

Съгласно тези правила телевизионни оператори, които искат да предлагат програмата си онлайн в множество страни от ЕС, ще трябва да уредят правата върху предаванията само в една страна. Към момента за операторите е трудно да се сдобият с права за разпространение на предлаганото от тях съдържание в други страни от ЕС. Предложеният от комисията по правни въпроси текст сега трябва да получи одобрение на пленарно заседание, след което Парламентът ще започне преговори с държавите-членки. Повече от половината от потребителите на Интернет в ЕС гледат онлайн филми, сериали или телевизионни програми, които са пропуснали. Разгледайте нашата инфографика за повече информация относно зрителните навици. През май 2017 г.

 

Парламентът одобри правила, даващи на хората, абонирали се за услуги като филми или музика от онлайн доставчик в своята страна, достъп до същата услуга и във всяка друга страна от ЕС, в която те пребивават за ограничен период от време.

 

Допълнителна информация  

Съобщение на Комисията относно това и други предложения за дигиталния пазар

Създаването на единен цифров пазар в ЕС

Съобщение за гласуването в парламентарната комисия (21/11/2017 г.)

 • 121214 1.jpg
 • 121214 2.jpg
 • 121214 3.jpg
 • 121214 4.jpg
 • 270215_1.JPG
 • 270215_2.JPG
 • 270215_3.JPG
 • 270215_4.JPG
 • 1008151.jpg
 • 1008152.jpg
 • 1008153.jpg
 • 1008154.jpg
 • 1008155.jpg
 • 2703151.jpg
 • 2703152.jpg
 • 2703153.jpg
 • 2703154.jpg
Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от НЧ „Братство 1869“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.