^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Проектът  "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
http://www.ngogrants.bg

Спечелете участие в младежката конференция на ЕП с участие във фотоконкурс

Включете се във фотоконкурса на Европейския парламент в Instagram и спечелете покана за Европейската младежка конференция (EYE) в Страсбург през юни. На всеки две години млади хора от цяла Европа се събират в Страсбург, за да обсъдят актуални теми и да формулират идеите си за бъдещето на континента. Техните предложения стават част от доклад, който след това се подлага на разисквания в комисии на ЕП. На 1 и 2 юни 2018 г. ще се проведе третото издание на конференцията, известна като EYE (European Youth Event). Един от начините да си осигурите участие е чрез фотоконкурса на ЕП в Instagram.

Правилата

Участниците във фотоконкурса трябва:

•    да живеят в страна от Европейския съюз;

•    да са навършили 18 години;

•    да разполагат с всички права върху снимките, които споделят.

Как можете да се включите

Изберете някоя от петте теми в програмата на конференцията тази година: #YoungOld (Млади и стари: да бъдеш в крак с дигиталната революция) #RichPoor (Богати и бедни: призив за справедливост) #ApartTogether (Разделени и заедно: да работиш за по-силна Европа) #SafeDangerous (В безопасност и под заплаха: да оцеляваш в бурни времена) #LocalGlobal (Местно и световно: да защитаваме планетата си)

Илюстрирайте темата с направена от Вас снимка. Споделете снимката с хаштаг #EYE2018 и с хаштага на съответната категория и поставете като тагове @europeanparliament и @ep_eye. Можете да изпращате колкото снимки искате в колкото категории пожелаете.

Фотоконкурсът продължава до края на 22 април.

Резултатите

Шестима победители ще бъдат поканени да участват в младежката конференция, като ще бъде посочен по един победител за всяка категория. По време на конкурса профилът на ЕП в Instagram ще публикува подбрани снимки и общият победител ще бъде определен на базата на това коя снимка ще получи най-много харесвания. Подборка от най-добрите снимки, включително снимките победителки, ще бъде изложена в Страсбург по време на самата конференция.

 • 121214 1.jpg
 • 121214 2.jpg
 • 121214 3.jpg
 • 121214 4.jpg
 • 270215_1.JPG
 • 270215_2.JPG
 • 270215_3.JPG
 • 270215_4.JPG
 • 1008151.jpg
 • 1008152.jpg
 • 1008153.jpg
 • 1008154.jpg
 • 1008155.jpg
 • 2703151.jpg
 • 2703152.jpg
 • 2703153.jpg
 • 2703154.jpg
Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от НЧ „Братство 1869“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.