^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Проектът  "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
http://www.ngogrants.bg

Твоите 25 причини да избереш България

Искаш ли да останеш и да успееш в България?

Да избереш родната си страна и да се развиваш точно тук?

 

Мотивиран ли си да разкриеш пълния си потенциал и да сбъдваш мечтите си у нас?

PwC вярва в теб и ще те подкрепи да натрупаш ценен опит и да постигаш завидни успехи именно в България.

Като част от отбелязването на 25-ата ни годишнина тук PwC заедно с водещи компании-партньори ще награди 25 български студенти с:

•    едногодишна стипендия на стойност 6000 лв.

•    стаж в престижна компания в България - съобразен с интересите на студента и с продължителност поне 2 месеца

•    менторство - срещи на студента с ментор (изпълнителен директор или представител на висшия мениджмънт на компанията, в която стажува), който да му помогне да разкрие пълния си потенциал

Кандидатствай ТУК   

 • 121214 1.jpg
 • 121214 2.jpg
 • 121214 3.jpg
 • 121214 4.jpg
 • 270215_1.JPG
 • 270215_2.JPG
 • 270215_3.JPG
 • 270215_4.JPG
 • 1008151.jpg
 • 1008152.jpg
 • 1008153.jpg
 • 1008154.jpg
 • 1008155.jpg
 • 2703151.jpg
 • 2703152.jpg
 • 2703153.jpg
 • 2703154.jpg
Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от НЧ „Братство 1869“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.