^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Проектът  "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
http://www.ngogrants.bg

Граждански център - Кюстендил

Гражданският център е основно свързващо звено между НПО Мрежата и гражданите по отношение на гражданското участие в процеса на формиране на политики и вземане на решения от общините в област Кюстендил.
Центърът ще събира информация за реалното изпълнение на общински политики и мнението на гражданите за взети решения на местно ниво в следните сфери:
• икономика и финанси
• екология и природни ресурси
• малцинства и защита на човешките права
• младежи
• хора в неравностойно пложение
Центърът дава възможност на граждани, попадащи в различни целеви групи на Програмата да могат да се възползват от добавената стойност, която НПО Мрежата ще даде на сигнала им не само в съответствие с тяхната принадлежност към определена група, но и в съответствие с обекта на сигнала им.
Гражданите могат да подават информация към центъра под формата на сигнали/препоръки в предварително определена структурирана форма (чрез бланка). Ще се търси мнение от гражданите по определени казуси чрез допитвания и анкети.
Получените сигнали ще се подават в систематизиран вид на НПО мрежата.
Специфичните запитвания ще бъдат оформяни от НПО Мрежата на базата на консенсус между членовете й. НПО Мрежата ще бъде в състояние да придаде на препоръката аргументираност и пространственост без в същото време да се изгуби фокуса й.
Гражданският център ще бъде достъпен за всички граждани на област Кюстендил.
Освен чрез физически контакт в офиса на Гражданския център, гражданите ще могат да подават сигнали/препоръки чрез два канала за комуникация в интернет – интернет платформата и чрез страницата на Гражданския център във Фейсбук.
Основни функции на центъра:
- да акумулира информация от подадени сигнали от гражданите;
- да подава обработената информация към НПО Мрежата за становища и предприемане на действия по участие в промяна на прилагани политики и взимане на бъдещи управленски решения в конкретните области на сигналите;
- да разяснява конкретни непопулярни политики и взети решения на гражданите;
- да се „самосезира" по дадени проблеми;
- да бъде проводник на информация, която да бъде сведена и до структурите на общинската информация в съответната форма.

За контакти:

Читалище „Братство 1869"
гр. Кюстендил
ул. „Отец Паисий" №11
тел: 078 526 395
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
http://netngo.net
Facebook: Граждански център Кюстендил

Гражданският център е създаден по проект: „Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт".
Договор № 129/27.10.2014

Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. - www.ngogrants.bg 

 

 • 121214 1.jpg
 • 121214 2.jpg
 • 121214 3.jpg
 • 121214 4.jpg
 • 270215_1.JPG
 • 270215_2.JPG
 • 270215_3.JPG
 • 270215_4.JPG
 • 1008151.jpg
 • 1008152.jpg
 • 1008153.jpg
 • 1008154.jpg
 • 1008155.jpg
 • 2703151.jpg
 • 2703152.jpg
 • 2703153.jpg
 • 2703154.jpg
Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от НЧ „Братство 1869“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.