^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Проектът  "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
http://www.ngogrants.bg

Младежки конкурс „Иновация в действие“

Цели на проекта: Да обогати представата на младежите за предприемачеството, да придобият нови умения и мотивация за развитие.  

Профил на участниците:

- Студенти, без значение от специалността

- Младежи, завършили висшето си образование в рамките на последните 5 години

Прочети още...

Наградата „Младите европейци на годината“

Всяка година фондацията Schwarzkopf  в сътрудничество с Европейския младежки парламент  връчва наградата „Младите европейци на годината“. Това е възможност да бъде номиниран  млад човек на възраст между 18 и 26 години, в годината на получаване на наградата, който се е посветил на доброволчеството за насърчаване на разбирателството между народите и/или европейската интеграция.

Прочети още...

Читалище „Братство 1869” отбеляза Международния ден на доброволеца

На 5 декември 2018 г. във връзка с Международния ден на доброволеца, читалище „Братство 1869” проведе поредица от инициативи: от 10.00 ч. бе проведена информационна кампания в централната част на гр. Кюстендил, в която се включиха доброволците в читалище „Братство 1869” по проект „ЕДС – академия за живота” – Кристина Талевска – Царибродска и Владимир Стойчески и младежи-доброволци към НЧ „Братство 1869”, които разпространиха  листовки с информация за Международния ден на доброволеца.

Прочети още...

Читалище „Братство 1869” ще отбележи Международния ден на доброволеца

На 5 декември 2018 г. от 10.00 ч. ще се проведе информационна кампания за разпространение на листовки с информация за Международния ден на доброволеца, а от 11.00 часа в читалище „Братство 1869” ще бъде открита фотоизложба от дейността на доброволците Кристина Талевска – Царибродска и Владимир Стойчески и фотоси на доброволците Озан Билечен от Турция, Александра Дунимаглоска и Дарко Дамески от Македония, които са реализирали доброволческата си дейност в читалището през годините.

Прочети още...

Цифров единен пазар: Преговарящите от ЕС се споразумяха за прекратяване на необоснованото блокиране на географски принцип

Край с дискриминационната практика в някои онлайн магазини на територията на Европейския съюз, която блокира потребители заради тяхното местонахождение и не им позволява да закупуват стоки през сайтове на чужди страни. Това окончателно реши Европейският парламент, Съветът и Комисията, които се обединиха около мнението, че решението ще стимулира развитието на онлайн бизнеса и ще бъде в полза на европейските граждани.

Прочети още...

 • 121214 1.jpg
 • 121214 2.jpg
 • 121214 3.jpg
 • 121214 4.jpg
 • 270215_1.JPG
 • 270215_2.JPG
 • 270215_3.JPG
 • 270215_4.JPG
 • 1008151.jpg
 • 1008152.jpg
 • 1008153.jpg
 • 1008154.jpg
 • 1008155.jpg
 • 2703151.jpg
 • 2703152.jpg
 • 2703153.jpg
 • 2703154.jpg
Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от НЧ „Братство 1869“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.