^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Проектът  "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
http://www.ngogrants.bg

Българският претендент за Европейската младежка награда „Карл Велики“ за 2019 Г. е проектът „EUROPEAN IDENTITY BOOSTER“

Българското жури избра проекта победител измежду 6 кандидатури Проектът „European Identity Booster“ (Стимулатор на европейската идентичност) ще представя България на общоевропейския конкурс за наградата „Карл Велики“ за младежи за 2019 г. Българското национално жури избра проекта, осъществен от Лорета Бахчеванова, Стефан и Мартин Дойчеви, Хелен Пеева и Теодор Тотев, за национален победител на 12-ото ежегодно издание на наградата. Той представлява мобилно приложение с викторина на европейски теми.

Прочети още...

Включете се в конкурса на НМФ, за да спечелите скок с парашут!

Конкурсът е иницииран от Националния младежки форум и е отворен до 23.04.2019 г. Спечелилият ще бъде избран чрез томбола на 11.05.2019г., по време на конференцията на НМФ в Пловдив - „Този път ще гласувам, за да бъда чут“.

Прочети още...

ЕВРОСТАТ: Колко упражнения правите седмично?

Около 28% от населението на Европейския съюз (ЕС) на възраст 16 или повече години не е правило никакви упражнения извън работното време през 2017 г., за разлика от останалата част от населението на ЕС, което е предприело някаква форма на спорт, фитнес или развлекателни дейности в свободното си време.

Прочети още...

Конференция „Този път ще гласувам, за да бъда чут“, 09 – 11 май, град Пловдив

Национален младежки форум организира конференция „Този път ще гласувам, за да бъда чут“, която ще се проведе в град Пловдив. Конференцията има за цел да запознае младежи от цяла България с едни от най-важните теми, свързани с предстоящите Европейски избори.

Прочети още...

Национален конкурс за ЕСЕ „Моето приключение в Европа с Европас“

В периода от 01.04.2019 г. до 01.07.2019 г., Център за развитие на човешките ресурси и Европас Център България организират конкурс за есе на тема: „ Моето приключение в Европа с Европас “ насочен към две възрастови категории:

•Ученици от 7-ми до 9-ти клас;

•Ученици от 10 до 12 клас.

Прочети още...

 • 121214 1.jpg
 • 121214 2.jpg
 • 121214 3.jpg
 • 121214 4.jpg
 • 270215_1.JPG
 • 270215_2.JPG
 • 270215_3.JPG
 • 270215_4.JPG
 • 1008151.jpg
 • 1008152.jpg
 • 1008153.jpg
 • 1008154.jpg
 • 1008155.jpg
 • 2703151.jpg
 • 2703152.jpg
 • 2703153.jpg
 • 2703154.jpg
Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от НЧ „Братство 1869“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.