^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Проектът  "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
http://www.ngogrants.bg

Нова електронна услуга за регистрация на търсещите работа

Нова електронна услуга за регистрация на търсещите работа лица предлагат Агенцията по заетостта и Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). Тя е достъпна на Единния портал за достъп до електронни административни услуги на ДАЕУ, раздел „Социални дейности“/„Безработица и насърчаване на заетостта“, на следния линк, заедно с подробна информация за ползването. Новата услуга допълва съществуващите възможности за регистрация по електронен път, които Агенцията по заетостта предлага на своите бъдещи клиенти, с цел да не посещават офисите на бюрата по труда. Така те могат да получават посреднически услуги за подпомагане търсенето на работа дори и в условията на прилаганите мерки за ограничени контакти и социална дистанция.

За повече информация ТУК

ЧАСЪТ НА ЗЕМЯТА 2020 мобилизира милиони „ГЛАСОВЕ ЗА ПЛАНЕТАТА“

Природозащитната  организация WWF е съпричастна с международната криза, която засяга и страната ни. В тази връзка инициативата Часът на Земята ще бъде отбелязана при максимални мерки за сигурност. Организацията е поела ангажимента да предприеме всички необходими мерки за здравето на екипа, общностите и партньорите, с които работи. Ето защо всички активности към инициативата ще бъдат проведени изцяло в дигитална среда.

Прочети още...

Онлайн конкурс „Пролет в Кюстендил“ 2020

Във връзка с продължителната ваканция на учениците и спирането на културните събития читалище „Братство 1869” и читалище „Пробуда“ гр. Кюстендил, предлагат едно интересно предизвикателство към всички ученици! Онлайн конкурс „Пролет в Кюстендил“ 2020 за ученици до 12 клас в четири направления – рецитиране на стихотворение, изпълнения на песен или музикален инструмент и рисунка. Организаторите пожелават на всички да бъдат здрави, силни, дисциплинирани и успех на участниците в конкурса! Регламента на конкурса може да намерите ТУК!

Ако файловете Ви са по-големи от 25 MB, можете да ги изпратите през https://transfer.pcloud.com/bg/  

„Модел на Европейския съюз“, 27-29 март, Благоевград

Събитието е подходящо за ученици с интерес към европейските въпроси и ще се проведе в Американски университет в България, гр. Благоевград в периода 27-29 март 2020г.

Организатор на инициативата е Model European Union Blagoevgrad.

Прочети още...

„ТЕХ ХЪБ за социално предприемачество“ под патронажа на еврокомисар Мария Габриел

66 младежи ще участват пряко в инициативата, а над 2000 ще бъдат информирани за възможностите на социалното предприемачество в ИТ сектора. София домакинства „ТЕХ ХЪБ ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“ - иновативен проект в подкрепа на стратегическата цел на Национална програма за младежта (2016-2020), Министерство на младежта и спорта - „Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за качествена професионална реализация на младите хора в България“, като насърчава предприемаческото мислене на млади хора с различен бекграунд между 15 и 29 г. чрез конвергенция между мисията на социалния бизнес и хоризонтите, които предоставят технологичните и комуникационни иновации.

Прочети още...

 • 121214 1.jpg
 • 121214 2.jpg
 • 121214 3.jpg
 • 121214 4.jpg
 • 270215_1.JPG
 • 270215_2.JPG
 • 270215_3.JPG
 • 270215_4.JPG
 • 1008151.jpg
 • 1008152.jpg
 • 1008153.jpg
 • 1008154.jpg
 • 1008155.jpg
 • 2703151.jpg
 • 2703152.jpg
 • 2703153.jpg
 • 2703154.jpg
Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от НЧ „Братство 1869“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.