^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Партньори

Посетете още...

Archived Articles

Кръгла маса - „Мултикултурен диалог между роми и други етноси“

На 19 и 20 март 2024 г. в хотелски комплекс Делта с. Огняново се проведе Кръгла маса „Мултикултурен диалог между роми и други етноси“. Участие взеха 20 представители на заинтересованите страни в Община Кюстендил - представители на местната и държавна власт, неправителствения сектор, социално-икономическите партньори, ромски лидери и др.

Целта на събитието бе да се засили мултикултурния диалог между различните етноси, чрез обмен на информация и съвместно участие в тематичните модули - обичаи и традиции, песни и танци, занаяти и модели на общуване.
Дейността е в рамките на проект BGCULTURE-3.001-0009-C01 „Изкуство и култура за всички” по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество” и се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.

 

grajdanskicentar_kn@abv.bg