^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Партньори

Посетете още...

Archived Articles

Заключителна пресконференция по проект „Изкуство и култура за всички“

Приключи изпълнението на проект „Изкуство и култура за всички“, който се реализира от НЧ „Братство 1869“ гр. Кюстендил в партньорство с НЧ „Васил Левски 1965“ гр. Кюстендил по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество”.
Заключителната пресконференция за обявяване на резултатите от проекта се състоя на 9.04.2024 г., от 10.30 ч. в Синята зала на НЧ „Братство 1869”.На нея присъстваха представители на партньорските организации по проекта, членове на експертния екип, отговорен за управлението и изпълнението на проекта, представители на целевите групи, взели участие в дейностите, служители на организациите-партньори по проекта. Събитието уважиха представители на различни организации от град Кюстендил и региона.
Целта на заключителната пресконференцията бе да се запознаят обществеността и медиите с реализираните дейности и постигнатите резултати от проекта.
Пресконференцията бе открита и водена от председателя на НЧ „Братство 1869“ – Иван Андонов, който приветства гостите и представи реализираните дейности в рамките на проекта, целите и резултатите, които са постигнати с неговото изпълнение. Петър Игов – председател на НЧ „Васил Левски 1965” гр. Кюстендил представи резултатите от партньорството между двете организации, както и възможностите за продължаване на сътрудничеството и планираните бъдещи инициативи.Проектът BGCULTURE-3.001-0009-C01 „Изкуство и култура за всички” по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество” се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.

grajdanskicentar_kn@abv.bg