^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Партньори

Посетете още...

Archived Articles

Кръгла маса

На 25 февруари 2017 г. представители на Сдружение „Гражданска мрежа – Кюстендил“ взеха участие в Кръгла маса в гр. Крива паланка, Македония на тема „Възможности и предизвикателства за осигуряване на качествени туристически услуги и продукти в трансграничния район".
Събитието е част от проект „СТЪПКИ - Подкрепа за предприемачеството и популяризиране на услугите в туризма”, по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България - Македония, съфинансирана от Европейския съюз, реализиращ се от Сдружение „Младежки общински съвет - Кюстендил” в партньорство със Сдружение "Регионален център за сътрудничество - Спектър", гр. Крива Паланка, Македония.
В рамките на Кръглата маса бяха представени резултати от проведено онлайн проучване и проект на доклад за оценка на възможностите и предизвикателствата за предоставяне на качествени туристически услуги и продукти в трансграничния регион. Резултатите бяха представени от доц. Косьо Стойчев, Управител на „Региоплан” ЕООД и завеждащ катедра в СУ „Св. Климент Охридски”. Кратко представяне на целите, дейностите и очакваните резултати на проекта направиха ръководителя на проекта и председател на НЧ „Братство 1869” гр. Кюстендил Иван Андонов и Председателя на партньорската организация от Крива Паланка Методи Цветковски.

grajdanskicentar_kn@abv.bg