^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Проектът  "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
http://www.ngogrants.bg

Стани част от екипа за подготовка на събитията в сектор „Младеж“ по време на българското председателство на съвета на ЕС

Министерство на младежта и спорта обявява процедура за набиране на доброволци, които да участват в организирането и провеждането на Европейска младежка конференция (16-19.04) и среща на Генералните директори за сектор „Младеж“ (19-20.04) по време на Българското председателството на Съвета на ЕС.

 

            Събитията, предвидени в рамките на Българското председателството, са ключови за младежкия сектор и приоритетни за страната ни – домакин. В Европейската младежка конференция през Април 2018 г. ще се включат над 250 млади хора от всички държави членки на ЕС, както и представители на Западните Балкани и Източното партньорство.

На Конференцията се очаква да се обсъдят и приемат т.нар. „Европейски младежки цели“, които да повлияят позитивно на бъдещата Европейска стратегия за младежта и други рамкови документи, формиращи младежките политики на Европа.

            Като доброволци на Министерство на младежта и спорта по време на Българското председателството, вие първи ще установявате контакт с пристигащите младежи и международни делегации в страната ни, ще имате ключова роля за формирането на първите впечатления за България като домакин, ще бъдете „лицето“ на Българското председателство и младежта в България.

Именно доброволчеството дава възможности за среща с нови, интересни и активни млади хора, които участват в тези така важни обществени процеси.

! Доброволчеството дава възможност да изпробваш собствените си качества и да усъвършенстваш универсално приложими умения – работа в екип, комуникация, изобретателност.

! Доброволчеството претворява в дела основните ценности, въз основа на които е изградена Европа: справедливост, солидарност, приобщаване и чувство за гражданска принадлежност.

! Доброволците допринасят за облика на европейското ни общество.        

Ако си млад човек на възраст между 18-29 г. и имаш практически опит в доброволчеството, организиране и участие във формални събития и:

•вярваш, че Българското председателство е национална кауза;

•искаш да бъдеш част от динамичния екип, организиращ младежката конференция като подпомогнеш дейността със своята инициативност и отговорно отношение;

•имаш познания и интерес към въпросите на ЕС и международната дейност;

•владееш английски, а може би и френски или немски език на ниво минимум B2;

•комуникацията и участието в организация на събития са сред твоите интереси.

То очакваме твоята автобиография, кратко мотивационно писмо (до 1 стр.) на български език и сертификати/ дипломи за владеене на чужди езици.

на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в срок до 13.02.2018 г.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени в Министерство на младежта и спорта на втори етап на подбор – интервю.

Одобрените доброволци след втори етап ще бъдат разпределени в следните екипи:

•Екип 1 „Логистика“. Този екип посреща делегатите и ги съпровожда през техния престой в зависимост от програмата; Извършва регистрация на участниците и други дейности;

Екип 1 ще бъде разпределен в малки групи, отговарящи за дейности в различни направления;

•Екип 2 „Социални медии и комуникация“; Този екип подпомага отразяването на конференцията в медиите (снимки, изготвяне на текстове към тях и др.).  

ВАЖНО!

Всички кандидати трябва да знаят:

1.Одобрените доброволци след втори етап ще преминат обучения, които ще се провеждат в град София;

2.За участие в обученията и по време на събитията в сектор ‚Младеж“ няма да бъдат поемани транспортни разходи до град София и разходи за настаняване. Предвижването в рамките на град София по време на събитията ще се извършва с организиран транспорт;

3.За участието си в организирането и провеждането на събитията в сектор „Младеж“ доброволците ще получат документ, удостоверяващ тяхната дейност;

4.В случай на одобрение след втори етап на процедурата за подбор, доброволците подписват декларация за доброволческа дейност в рамките на събитията в сектор „Младеж“ по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 и споразумение. Можете да ги намерите в линковете;

5.Доброволците ще бъдат ангажирани по време на обученията – през месец март, както и при подготовката и реализиране на събитията в сектор „Младеж“ – през месец април.

 • 121214 1.jpg
 • 121214 2.jpg
 • 121214 3.jpg
 • 121214 4.jpg
 • 270215_1.JPG
 • 270215_2.JPG
 • 270215_3.JPG
 • 270215_4.JPG
 • 1008151.jpg
 • 1008152.jpg
 • 1008153.jpg
 • 1008154.jpg
 • 1008155.jpg
 • 2703151.jpg
 • 2703152.jpg
 • 2703153.jpg
 • 2703154.jpg
Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от НЧ „Братство 1869“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.