^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Проектът  "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
http://www.ngogrants.bg

ЕС започва внедряването на автоматичната система за спешни случаи eCall

По данни на Европейската комисия, през 2016 година близо 25 500 души са загинали по пътищата на 28 европейски държави, а 135 000 са били сериозно ранени.

Затова от 31 март, всички нови модели леки автомобили в Европейския съюз ще бъдат оборудвани с автоматичната система eCall за повикване на бърза помощ в случай на пътнотранспортни произшествия, в съответствие с приетото от блока още през 2015 година законодателство. Целта е да се предотвратят смъртните случаи по пътищата и да се повиши безопасността на движението чрез осигуряването на спешна помощ на шофьорите, които са попаднали в ПТП навсякъде в Европейския съюз, при това за максимално кратко време. "Системата eCall автоматично набира единния европейски номер за спешни повиквания 112 в случай на сериозно пътнотранспортно произшествие. С помощта на европейската сателитна навигационна система „Галилео“ пък, тя информира спешните служби и за локацията на катастрофиралото превозното средство", разкрива ЕК, като допълва, че комуникационната система може да се използва и в ръчен режим. eCall има потенциала да спести много животи чрез намаляване на времето за реакция на службите за спешна помощ Това означава, че линейките, пожарната и полицията ще бъдат в състояние да се намесят по възможно най-бързия начин", уверяват и от Европейската асоциация на автомобилните производители.

 

 • 121214 1.jpg
 • 121214 2.jpg
 • 121214 3.jpg
 • 121214 4.jpg
 • 270215_1.JPG
 • 270215_2.JPG
 • 270215_3.JPG
 • 270215_4.JPG
 • 1008151.jpg
 • 1008152.jpg
 • 1008153.jpg
 • 1008154.jpg
 • 1008155.jpg
 • 2703151.jpg
 • 2703152.jpg
 • 2703153.jpg
 • 2703154.jpg
Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от НЧ „Братство 1869“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.