^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Проектът  "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
http://www.ngogrants.bg

400 сигнала за кибератаки годишно постъпват в ЕК

За 400 инцидента, свързани с кибератаки, годишно се съобщава в ЕК. Данните са от последните 3-4 години, според източници от Брюксел.

Все повече от нотификациите идват от потребителите. 20% са фалшиви положителни, което означава, че след проверка не са се оказали заплаха. 10% са истински инциденти с конкретни последици. Няма масивни случаи, но всяка година трябва да се справят с тях. Инвестира се доста и сумата се е увеличила 3 пъти през последните три-четири години за информационно-технологична сигурност.
Оказва се, че киберпрестъпленията са бич за съвременното дигитално общество, а от Брюксел са в непрекъснат лов на киберпрестъпници. Атаките на хакерите са основно към крайните потребители и действат чрез електронните пощи. Очаква се в средата на следващата година Европа да премине към най-новата дигитална инфраструктура с цел по-голяма защита. До края на 2020 г. от Брюксел имат амбицията да постигнат по-чиста киберсреда. Изграждат се нови нива на защита в по-уязвимите системи, а най-уязвими са крайните потребители, които трябва да са много информирани за потенциалните заплахи в мрежата.От Брюксел имат най-новите технологии, за да се защитят правата на потребителя. Инфраструктурата, която в момента имат, е на десетки години. До края на 2020 г. ще бъдат в по-добра ситуация от гледна точка на кибератаките. От Брюксел посъветваха в никакъв случай хората да не кликват върху линк в e-mail, идващ от неизвестен подател.

 

 • 121214 1.jpg
 • 121214 2.jpg
 • 121214 3.jpg
 • 121214 4.jpg
 • 270215_1.JPG
 • 270215_2.JPG
 • 270215_3.JPG
 • 270215_4.JPG
 • 1008151.jpg
 • 1008152.jpg
 • 1008153.jpg
 • 1008154.jpg
 • 1008155.jpg
 • 2703151.jpg
 • 2703152.jpg
 • 2703153.jpg
 • 2703154.jpg
Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от НЧ „Братство 1869“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.