^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Проектът  "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
http://www.ngogrants.bg

Брюксел задава на европейците 12 въпроса за бъдещето на Европа

Какви решения, взети на ниво Европейски съюз, биха ви накарали да се гордеете, че принадлежите към съюза? Като си мислите за имиграцията в Европа, какво трябва да се приоритизира сега, за да бъде в полза на европейците през следващите 20 години?

Как могат да се подобрят образованието и обучението в Европа? Какво смятате, че трябва да се направи, за да се подобри достъпът до здравеопазване за всички европейци?
Това са част от 12-те въпроса от обществена онлайн консултация, организирана от Европейската комисия, която започна на 9 май 2018 г. Консултацията е насочена към всички европейски граждани, като ги приканва да споделят вижданията си за посоката, в която ЕС трябва да поеме в бъдеще, предаде пресслужбата на Еврокомисията.
Инициативата е била подготвена от форум от 96 граждани от 27-те държави членки, които са се събрали, за да решат какви въпроси да поставят пред своите съграждани.
На 5 и 6 май еврокомисията свика за първи път граждански форум, който да изготви проект за обществената консултация. По покана на Европейския икономически и социален комитет група от 96 европейски граждани се събраха в Брюксел и изготвиха съвместно онлайн проучване от 12 въпроса.
Освен това онлайн консултацията ще се проведе успоредно с диалозите и консултациите с граждани, организирани от Европейската комисия и от държавите членки. От 2012 г. насам са проведени почти 700 интерактивни обществени дискусии в 160 града. Комисията ще увеличи честотата им в периода до изборите за Европейски парламент през май 2019 г., като целта е да бъдат организирани още 500 прояви.
В допълнение към работата на еврокомисията диалози с гражданите вече се организират от националните правителства във всички държави членки по инициатива на Франция. Консултацията ще продължи до срещата на върха в Сибиу на 9 май 2019 г.

 

 • 121214 1.jpg
 • 121214 2.jpg
 • 121214 3.jpg
 • 121214 4.jpg
 • 270215_1.JPG
 • 270215_2.JPG
 • 270215_3.JPG
 • 270215_4.JPG
 • 1008151.jpg
 • 1008152.jpg
 • 1008153.jpg
 • 1008154.jpg
 • 1008155.jpg
 • 2703151.jpg
 • 2703152.jpg
 • 2703153.jpg
 • 2703154.jpg
Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от НЧ „Братство 1869“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.