^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Проектът  "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
http://www.ngogrants.bg

Еврокомисията организира конкурс за снимки на проекти, финансирани от ЕС

Открийте проекти, финансирани от ЕС, подберете най-добрите си кадри и ги изпратете. Това е условието за участие във фотоконкурса "ЕС в моя регион", организиран от Европейската комисия.


Първата снимка трябва да изобразява проекта, а втората да показва информационното табло за финансирането от ЕС. Трийсетте печеливши снимки ще бъдат събрани в изложба, която ще пътува из цяла Европа.
Конкурсът е отворен за участие до 23:59 ч. на 31 август 2018 г.
Триседмично обучение по комуникации на ЕС в Брюксел могат да спечелят участниците в конкурс за блогъри, отново фокусиран върху регионалната политика на ЕС. Условието е участниците да напишат и публикуват в блог статия за проект, финансиран от ЕС.
Линкът трябва да бъде изпратен тук до 23:59 ч. на 31 август 2018 г.
Тримата победители ще бъдат поканени да се присъединят към триседмична пълна програма за обучение в реална среда, посветена на комуникациите в ЕС. Те ще се запознаят с работата на комуникационен отдел в институция на ЕС, в комуникационна агенция и в медийна мрежа, обхващаща областта на Брюксел.

 

 • 121214 1.jpg
 • 121214 2.jpg
 • 121214 3.jpg
 • 121214 4.jpg
 • 270215_1.JPG
 • 270215_2.JPG
 • 270215_3.JPG
 • 270215_4.JPG
 • 1008151.jpg
 • 1008152.jpg
 • 1008153.jpg
 • 1008154.jpg
 • 1008155.jpg
 • 2703151.jpg
 • 2703152.jpg
 • 2703153.jpg
 • 2703154.jpg
Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от НЧ „Братство 1869“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.