^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Проектът  "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
http://www.ngogrants.bg

Евродепутатите отложиха приемането на пакета "Мобилност"

Евродепутатите отложиха приемането на пакета "Мобилност". След трудно гласуване в пленарната зала в Страсбург трите доклада по пакета бяха върнати в транспортната комисия на Европейския парламент за преработване, с което процедурата започва отново.


С това решение приемането на спорните правила за командироването на шофьорите се отлага за неопределено време, а българските превозвачи продължават да работят по старите правила, коментираха българските евродепутати Ангел Джамбазки и Андрей Новаков.

 

"Няма да казваме дали резултатът е добър или лош, ще кажем такъв, какъвто е, трите доклада не се приеха и се върнаха обратно в комисията, която да работи по тях. Това не е лошо, нека така да кажем, не е лошо, защото имаше отделни моменти, отделни предложения, по които ние загубихме гласуванията, те биха били заплаха за българския бизнес. Също считам, че беше най-положителното нещо, което се случи в зала, е, че всички българи се обединихме около българската позиция, която защитавахме до последно. Това, което се случи с отлагането-приемането на този пакет, ще позволи на българските превозвачи да работят по правилата, по които работят в момента, и няма да се налага да променят нищо в работата си, и че дотук, ако е отнело една година, от утре започваме отново", казаха пред Джамбазки и Новаков.

 • 121214 1.jpg
 • 121214 2.jpg
 • 121214 3.jpg
 • 121214 4.jpg
 • 270215_1.JPG
 • 270215_2.JPG
 • 270215_3.JPG
 • 270215_4.JPG
 • 1008151.jpg
 • 1008152.jpg
 • 1008153.jpg
 • 1008154.jpg
 • 1008155.jpg
 • 2703151.jpg
 • 2703152.jpg
 • 2703153.jpg
 • 2703154.jpg
Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от НЧ „Братство 1869“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.