^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Проектът  "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
http://www.ngogrants.bg

Конкурс за младежко гражданско предприемачество

Участвайте в конкурса за младежко гражданско предприемачество! Изпратете Вашите идеи и проекти за 2018!


Младите хора на възраст от 15 до 35 години от цял свят с иновативна идея за предприятие, което допринася за целите на устойчивото развитие, се приканват да представят своите най-добри идеи и проекти.
Заявленията трябва да бъдат подадени в една от следните две категории:

    - Най-добра идея Категория: иновативни идеи и планове за изпълнение.
    - Най-добри проекти Категория: вече съществуващо предприятие, което демонстрира социално въздействие.

10-те кандидати, които получат най-много публични гласове във всяка от двете категории, ще се считат за финалисти. Финалистите ще трябва да представят видеоклип (максимум 3 минути) на идеята / проекта си. Сред финалистите група от съдии ще направи крайният подбор на трима победители (Голямата награда, 2-ра награда и 3-та награда) във всяка категория.
Крайният срок записване е  31 юли 2018 г.

Краен срок за изпращане на онлайн гласуване и коментари: 15 август 2018 .

Научете повече ТУК.

 • 121214 1.jpg
 • 121214 2.jpg
 • 121214 3.jpg
 • 121214 4.jpg
 • 270215_1.JPG
 • 270215_2.JPG
 • 270215_3.JPG
 • 270215_4.JPG
 • 1008151.jpg
 • 1008152.jpg
 • 1008153.jpg
 • 1008154.jpg
 • 1008155.jpg
 • 2703151.jpg
 • 2703152.jpg
 • 2703153.jpg
 • 2703154.jpg
Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от НЧ „Братство 1869“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.