^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Проектът  "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
http://www.ngogrants.bg

Стартира записването за “Пей сърце”- Кюстендил, 2019

Тринадесетото издание на Международния фестивал на шлагерната и старата градска песен “Пей сърце”-  Кюстендил, 2019 ще се проведе на 14 и 15 септември 2019 г.
Фестивалът се организира от НЧ „Братство 1869” гр. Кюстендил под патронажа на кмета на Община Кюстендил – г-н Петър Паунов.


Целта му е съхраняване и популяризиране на старата градска и шлагерна песен, възраждането и за нов живот и приобщаване на младите хора към тяхната лиричност и красота. Фестивалът е с конкурсен характер и се провежда в рамките на два дни. В него взимат участие творчески групи индивидуални изпълнители от България, Македония, Сърбия и др.
Всички участници във фестивала получават плакет и диплом за отлично представяне.

 

Регламент и заявка за участие тук

 • 121214 1.jpg
 • 121214 2.jpg
 • 121214 3.jpg
 • 121214 4.jpg
 • 270215_1.JPG
 • 270215_2.JPG
 • 270215_3.JPG
 • 270215_4.JPG
 • 1008151.jpg
 • 1008152.jpg
 • 1008153.jpg
 • 1008154.jpg
 • 1008155.jpg
 • 2703151.jpg
 • 2703152.jpg
 • 2703153.jpg
 • 2703154.jpg
Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от НЧ „Братство 1869“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.