^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Проектът  "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
http://www.ngogrants.bg

Кандидатствайте за платен стаж в ЕК

Всяка година Европейската комисия предлага  петмесечни платени стажове за 1800 стажанти - административен или превод.

 

От 1 март или 1 октомври 20120 г. стажантите ще придобият практически опит в разработването на политики на ЕС в мултикултурна среда. За стажа от 1 март 2020 г.  до 31 юли 2020 г. регистрацията е отворена ТУК

Регистрацията е отворена от 16 юли 2019: 12:00 ч. (обяд, брюкселско време) до  30 август 2019 г.: 12:00 ч. (обяд, брюкселско време).

За повече информация ТУК

 • 121214 1.jpg
 • 121214 2.jpg
 • 121214 3.jpg
 • 121214 4.jpg
 • 270215_1.JPG
 • 270215_2.JPG
 • 270215_3.JPG
 • 270215_4.JPG
 • 1008151.jpg
 • 1008152.jpg
 • 1008153.jpg
 • 1008154.jpg
 • 1008155.jpg
 • 2703151.jpg
 • 2703152.jpg
 • 2703153.jpg
 • 2703154.jpg
Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от НЧ „Братство 1869“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.