^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Проектът  "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
http://www.ngogrants.bg

Награда за гражданско общество на Европейски икономически и социален комитет (ЕИСК) ЗА 2019 г.

Награждаване на върхови постижения в инициативите на гражданското общество. Тема на наградата за 2019 г.:  „Повече жени в европейското общество и икономика“.

 

Наградата за гражданско общество на Европейски икономически и социален комитет (ЕИСК) за 2019 г. ще бъде връчена за иновативни инициативи, осъществявани от организации на гражданското общество и/или лица на територията на ЕС, които имат за цел да повишат информираността и да се борят за равенството между половете в ЕС. Целта на наградата за гражданското общество, която се присъжда ежегодно, е да възнагради и насърчи материални инициативи и постижения на организации на гражданското общество и/или физически лица, които са направили значителен принос за насърчаване на европейската идентичност и интеграция. Нейната обща цел е да повиши осведомеността за приноса, който организациите на гражданското общество и/или хората могат да направят за създаването на европейска идентичност и гражданство по начин, който е в основата на общите ценности, засилващи европейската интеграция. Наградата, която е на обща стойност 50 000 евро и ще бъде връчена по време на пленарната сесия на ЕИСК на 11-12 декември 2019 г., е отворена за организации на гражданското общество, официално регистрирани в Европейския съюз и действащи на европейско, национално, регионално или местно ниво. Освен това е отворен за физически лица. Крайният срок за подаване на заявленията е 6 септември 2019 г., 10 ч. сутринта (CEST).

КАНДИДАТСТВАЙТЕ ТУК

За повече информация ТУК и ТУК

 • 121214 1.jpg
 • 121214 2.jpg
 • 121214 3.jpg
 • 121214 4.jpg
 • 270215_1.JPG
 • 270215_2.JPG
 • 270215_3.JPG
 • 270215_4.JPG
 • 1008151.jpg
 • 1008152.jpg
 • 1008153.jpg
 • 1008154.jpg
 • 1008155.jpg
 • 2703151.jpg
 • 2703152.jpg
 • 2703153.jpg
 • 2703154.jpg
Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от НЧ „Братство 1869“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.