^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Проектът  "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
http://www.ngogrants.bg

Active Bulgarian Society предлагат платен стаж

Active Bulgarian Society предлагат платен стаж, подходящ за настоящи студенти и вече завършили.

 

Стажантите ще подобрят уменията и компетенциите си за развитие в личен, академичен и професионален план, ще се сдобият с практически знания за използване на софтуерни програми ще се научат да развиват и оценяват европейски или международен проект, ще се занимават със социалната мрежа и маркетинга на Active Bulgarian Society, както и ще организират и провеждат презентации в местни и регионални училища като част от проекта EEA Grants Blue Generation. Нужно е кандидатите да са студенти или да са вече завършили университет, да владеят добре английски език, да имат добри комуникационни и презентационни умения, да са мотивирани за работата. За да кандидатствате, попълнете апликационната форма, крайният срок е 2 февруари.

Повече информация може да намерите тук.

 • 121214 1.jpg
 • 121214 2.jpg
 • 121214 3.jpg
 • 121214 4.jpg
 • 270215_1.JPG
 • 270215_2.JPG
 • 270215_3.JPG
 • 270215_4.JPG
 • 1008151.jpg
 • 1008152.jpg
 • 1008153.jpg
 • 1008154.jpg
 • 1008155.jpg
 • 2703151.jpg
 • 2703152.jpg
 • 2703153.jpg
 • 2703154.jpg
Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от НЧ „Братство 1869“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.