^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Проектът  "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
http://www.ngogrants.bg

Регистрирай се за конференцията „Създаване на възможности за младите“

Национален младежки форум организира Конференция „Създаване на възможности за младите“.

 Официално покани да вземат участие са отправени към:

•Комисар Мария Габриел с ресор „Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж“;

•Министерство на младежта и спорта – министър Красен Кралев;

•Министерство на образованието и науката – министър Красимир Вълчев;

•Министерство на труда и социалната политика – министър Деница Сачева;

•Министерство на регионалното развитие и благоустройството – министър Петя Аврамова;

• Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) – изпълнителен директор Петьо Кънев;

•Национално сдружение на общините в Република България – инж. Даниел Панов.

Събитието се случва в рамките на „Диалог на ЕС по въпросите за младежта“. Конференция отново ще събере на едно място над 50 представители на институции, младежки организации и младежи.

КАКВА Е ЦЕЛТА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА?

Целта на конференцията е да разгледа и създаде препоръки относно трите цели:

- Подпомагане развитието на младите хора от малките населени места.

- Качествена работа за всички

- Качествено учене

 ЗАЩО?

- За да информираме младите хора за тенденции сред младежта;

- За да изведем на база на настоящата ситуация бъдеща визия за развитие на младежта; - За да обсъдим идеите на младите хора с политиците, които взимат решения;

- За да изведем на преден план потенциала на младите хора в България да формулират работещи решения за предизвикателствата пред тях;

- За да покажем за поредна година, че младите хора са равнопоставени участници в процеса на „Диалога на ЕС по въпросите на младежта“ с представителите на институциите  

КОГА?

18 февруари 2020 година  

Начало на регистрацията: 09:00

КЪДЕ? гр. София

РЕГИСТРИРАЙ СЕ!

Информация от ТУК

 • 121214 1.jpg
 • 121214 2.jpg
 • 121214 3.jpg
 • 121214 4.jpg
 • 270215_1.JPG
 • 270215_2.JPG
 • 270215_3.JPG
 • 270215_4.JPG
 • 1008151.jpg
 • 1008152.jpg
 • 1008153.jpg
 • 1008154.jpg
 • 1008155.jpg
 • 2703151.jpg
 • 2703152.jpg
 • 2703153.jpg
 • 2703154.jpg
Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от НЧ „Братство 1869“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.