^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Проектът  "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
http://www.ngogrants.bg

Конкурс за ученици „Млад благотворител“, 2020 г.

Целта на конкурса е да насърчи доброволчеството и да създаде умения в младежите да пишат и изпълнят свой проект.

Период на провеждане: Планирането на дейностите е от април до септември 2020 г.

 

Организатор: Фондация „Благотворител“

Критерии за оценка на проектите: оригиналност на идеята смисленост на каузата необходимост от дейността по проекта мотивация за избора на каузата крайна цел и план за изпълнение включване на различни участници и партньори – работа в сътрудничество стратегия за представяне на каузата в общността устойчивост на ефекта от инициативата във времето обосновка на бюджета план за набиране на средства Авторите на 10-те най-добри проекта ще представят идеята си във видеоклип пред жури, което ще избере победителите. Изисквания към кандидатите: ченици от 7-ми до 12-ти клас От цялата страна

Награден фонд: Пет проекта ще бъдат финансирани за изпълнение през 2020 година: 1-во място с 2000 лв.; 2-ро място с 1500 лв. 3-то място с 1000 лв.; 4-то място с 1000 лв.; 5-то място 1000 лв.

Награда обучение: Представители от екипите на 6 проекта ще получат двудневно обучение „Лидерство и Управление на проекти“

Необходими документи за кандидатстване: попълнен формуляр, декларация за лични данни /за всеки участник в проекта/, декларация от родител /ако ученикът няма навършени 16 г./

Изпращане на готовите проекти на: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Краен срок за кандидатстване: 29 февруари 2020 г.

За контакт: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 • 121214 1.jpg
 • 121214 2.jpg
 • 121214 3.jpg
 • 121214 4.jpg
 • 270215_1.JPG
 • 270215_2.JPG
 • 270215_3.JPG
 • 270215_4.JPG
 • 1008151.jpg
 • 1008152.jpg
 • 1008153.jpg
 • 1008154.jpg
 • 1008155.jpg
 • 2703151.jpg
 • 2703152.jpg
 • 2703153.jpg
 • 2703154.jpg
Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от НЧ „Братство 1869“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.