^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Проектът  "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
http://www.ngogrants.bg

„ТЕХ ХЪБ за социално предприемачество“ под патронажа на еврокомисар Мария Габриел

66 младежи ще участват пряко в инициативата, а над 2000 ще бъдат информирани за възможностите на социалното предприемачество в ИТ сектора. София домакинства „ТЕХ ХЪБ ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“ - иновативен проект в подкрепа на стратегическата цел на Национална програма за младежта (2016-2020), Министерство на младежта и спорта - „Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за качествена професионална реализация на младите хора в България“, като насърчава предприемаческото мислене на млади хора с различен бекграунд между 15 и 29 г. чрез конвергенция между мисията на социалния бизнес и хоризонтите, които предоставят технологичните и комуникационни иновации.

Еврокомисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта - Мария Габриел, ще участва лично и ще награди в рамките на нарочна Церемония - най-добрите и перспективни младежки концепции за стартиращи социални високотехнологични предприятия на 25 април 2020 г., избрани в сбор от онлайн гласуване и оценка на експертно жури. Еврокомисарят ще отправи и мотивиращо послание към бъдещите млади предприемачи и ще представи своите приоритети в сектор „Младеж“ и възможностите за подкрепа на младежката креативност и инициативност. Проектът, изпълняван от сдружение „Лаборатория за интерактивни и медийни програми“ с подкрепата на Министерството на младежта и спорта, осигурява усвояването на ключови и усъвършенстващи компетенции от страна на младежите и стимулира тяхната амбиция за икономически просперитет и измерим принос към обществото. Инициативата вече стартира с онлайн информационна кампания с обхват от над 2000 млади хора и ползва кросмедиен микс (традиционни медии, пресконференции, презентационни срещи в университети, уеб платформа, която ще стартира в края на март 2020 г., дигитален маркетинг в социалните мрежи). В двете паралелни обучения, които се обединяват във финалните си фази: „Дигитални и комуникационни иновации“ и „Училище за социални предприемачи“, освен от България, ментори и модератори ще бъдат успешни млади предприемачи, влогъри и медия мейкъри от Гърция, Испания и Северна Македония, които ще споделят добри европейски практики в своите страни, свързани с темата на проекта. Събитията в сферата на неформалното обучение ще се състоят от 17 до 25 април 2020 г. в Националния студентски дом - партньорска организация на проекта. Експертна подкрепа проектът получи и от Националния център за иновации и дигитални изкуства. Крайни продукти на инициативата са младежки социални концепции за технологични старт-ъп компании, а най-добрите идеи ще бъдат предложени за подкрепа пред бизнес инкубатори и включени в крауд фъндинг кампании. Постиженията на проекта ще бъдат мултиплицирани в полза на всички заинтересовани страни чрез свободен онлайн достъп до ресурсите и методологията – уроци за дистанционно обучение и видео дневник, отразяващ образователните модули и официалните събития. Младежите с интереси в темите на проекта, могат да кандидатстват в предварителната селекция, попълвайки следната форма ТУК

Краен срок за кандидатстване: 10.04.2020 г.

Клип на проекта  ТУК

 • 121214 1.jpg
 • 121214 2.jpg
 • 121214 3.jpg
 • 121214 4.jpg
 • 270215_1.JPG
 • 270215_2.JPG
 • 270215_3.JPG
 • 270215_4.JPG
 • 1008151.jpg
 • 1008152.jpg
 • 1008153.jpg
 • 1008154.jpg
 • 1008155.jpg
 • 2703151.jpg
 • 2703152.jpg
 • 2703153.jpg
 • 2703154.jpg
Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от НЧ „Братство 1869“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.