^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Партньори

Посетете още...

Archived Articles

Онлайн платформа за бизнес консултации в сферата на туризма

Създадени са Онлайн платформа за бизнес консултации в сферата на туризма и мобилно приложение. Дейността е част от проект „Укрепване на туристическото предприемачество и насърчаване на услугите – СТЪПКИ”.


Проектът се реализира от НЧ „Братство 1869” в партньорство с Община Видин и Сдружение на гражданите „Понишавие” гр. Пирот (Сърбия).
Платформата е достъпна на български и сръбски език и включва няколко модула:
- Библиотека с учебни помагала по предприемачество, бизнес умения, туризъм, включително обучителните материали и проучвания, разработени в рамките на проекта;
- Модул за обучение в реално време или обмен, включващ основния обучителен курс;
- Модул за предоставяне на консултации с дневник на сесиите и формат на форум за включване на повече участници и улесняване на обмена между тях;
- Информация и новини за дейностите и резултатите от проекта;

Създаденото Мобилно приложение е достъпно на български и английски език и цели да привлече младата аудитория и да стимулира участието й.
Целта на платформата е да функционира като активен инструмент за онлайн консултации и обучения в областта на туризма, който ще остане активен и след края на проекта и по този начин ще се осигури устойчивост на резултатите.

 

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на НЧ „Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България - Сърбия 2014-2020 г.

grajdanskicentar_kn@abv.bg