^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Партньори

Посетете още...

Archived Articles

Пресконференция

На 25.11.2014 г., в гр. Кюстендил се проведе пресконференция за стартиране на проект "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт".
Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

На пресконференцията присъстваха представители на партньорските организации по проекта - Иван Андонов – председател на читалище „Братство 1869" и ръководител на проекта, Виктор Янев – зам. кмет на Община Кюстендил и Калин Маринов – изпъл. директор на Институт за икономическа политика гр. София, както и членове на експертния екип, отговорен за изпълнението на проекта.

Прочети още...

Работна среща с партньорите по проект "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт"

031114На 03.11.2014 г. от 11.30 ч. в сградата на НЧ "Братство 1869" гр. Кюстендил бе проведена работна среща с партньорите и екипът, отговорен управлението и изпълнение. на проект "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт" по Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Прочети още...

Стартиране на проект „Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт”

На 27.10.2014 г. НЧ „Братство 1869” гр. Кюстендил подписа договор с Фондация Институт „Отворено общество” - София за финансиране на проект „Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт”.
Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg.

Прочети още...

grajdanskicentar_kn@abv.bg