^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Проектът  "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
http://www.ngogrants.bg

Откриване на Граждански център - Кюстендил

На 27.02.2015 г. от 11.00 ч. в сградата на НЧ „Братство 1869” гр. Кюстендил бе открит Граждански център в рамките на проект "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт", по Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г. Проектът се реализира от НЧ „Братство 1869” в партньорство с Община Кюстендил и Институт за икономическа политика гр. София.

Прочети още...

Проведе се еднодневна среща за създаване на НПО Мрежа за област Кюстендил

На 06.02.2015 г. от 11.00 ч. в НЧ „Братство 1869" гр. Кюстендил бе проведена еднодневна среща за създаване на НПО Мрежа за област Кюстендил.
Инициативата е по проект "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт".
Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г."
В нея взеха участие екипът по проекта и 30 представители на неправителствени организации от област Кюстендил, които са участвали в еднодневните информационни срещи по проекта.

Прочети още...

Работна среща на екипа и партньорите по проекта

На 04.02.2015 г. в сградата на Община Кюстендил се проведе работна среща на екипа и партньорите по проект „Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт". Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Прочети още...

Работна среща по проекта

На 28.01.2015 г. в НЧ „Братство 1869" бе проведена работна среща на екипа по проект „Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт". Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
На срещата присъстваха Иван Андонов – ръководител на проекта, Елина Костадинова – счетоводител, Елеонора Борисова – експерт „Организатор обучения и събития" и Милена Маркова - експерт „Логистика".

Прочети още...

Информационна среща „Принципи на добро управление на местно ниво и ползи от гражданското участие във формирането на политики и взимането на решения“

На 10.12.2014 г. от 10.00 часа в гр. Кюстендил се проведе информационна среща на тема: „Принципи на добро управление на местно ниво и ползи от гражданското участие във формирането на политики и взимането на решения“ по проект "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт", по Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014 г.

Прочети още...

 • 121214 1.jpg
 • 121214 2.jpg
 • 121214 3.jpg
 • 121214 4.jpg
 • 270215_1.JPG
 • 270215_2.JPG
 • 270215_3.JPG
 • 270215_4.JPG
 • 1008151.jpg
 • 1008152.jpg
 • 1008153.jpg
 • 1008154.jpg
 • 1008155.jpg
 • 2703151.jpg
 • 2703152.jpg
 • 2703153.jpg
 • 2703154.jpg
Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от НЧ „Братство 1869“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.